Maria Sandels litterära värld

20 sep kl 18.00

Välkomna på en föreläsning om Maria Sandel som var Sveriges allra första kvinnliga arbetarförfattare. Hon föddes 1870 och dog 1927 endast 56 år gammal. Sandel skrev sex böcker varav fyra romaner och fick ett drygt femtiotal dikter publicerade i arbetarpressen. Hon skildrade framför allt arbetarkvinnornas vardagsslit och usla bostads- och levnadsförhållanden men även deras sammanhållning och solidaritet med varandra. Sandel var den enda av de svenska arbetarförfattarna som skrev om Storstrejkens verkningar.

Hon blev välkänd under sin samtid men när trettiotalets arbetarförfattare slog igenom glömdes hon bort. Maria Sandel förblev ogift och bodde hela sitt liv på Kungsholmen i Stockholm tillsammans med sin mor. För att försörja sig arbetade båda kvinnorna med att sticka trikå i hemmet. Maria Sandel engagerade sig tidigt i den socialdemokratiska rörelsen och blev medlem i Stockholms Allmänna kvinnoklubb, och fick genom kvinnoklubben även kontakt med ”tolfterna”, men deltog sällan på deras sammankomster eftersom hon vid 25 års ålder drabbades av dövhet. Maria Sandel var en pionjär och en litterär föregångare till flertalet arbetarförfattare – både manliga och kvinnliga som t.ex. Maj Hirdman och förstås även till Moa Martinson som debuterade 1938 och vars böcker därefter kom ut i stora upplagor som spreds i hela landet.

När Maria Sandelsällskapet bildades 2011 var det för att på olika sätt lyfta fram Maria Sandels författarskap och göra det känt idag. 2019 fick konstnären och skulptören Sam Westerholm i uppdrag att utforma en minnesskulptur över Maria Sandel. Det blev en stor bildsten med ett drygt femtontal scener hämtade ur hennes liv och böcker. Minnesstenen fick titeln Droppar i folkhavet. Dropparna återfinns som motiv på stenen. Skulpturen invigdes 17 september 2021 och är placerad i S:t Göransparken på Kungsholmen alldeles intill grunderna efter den nödbostadsbarack som Maria Sandel bodde i tillsammans med ett fyrtiotal arbetarfamiljer. Minnesstenen har donerats till Stockholm stad.

Från Maria Sandelsällskapet kommer styrelsemedlemmen docent Per-Olof Mattsson från Stockholms universitet och föreläser denna kväll.


Speltid: Föreläsningen pågår i ca 1,5 timme. Tid finns för frågeställning.

Åldersgräns: Ingen åldersgräns.

Biljetter: Förköp 100 kr / Biljett vid dörren 125 kr. Förköp säljs tom 16/9.

Tider: Föreläsningen börjar kl 18.00. Kom i tid innan och fika, det ingår i biljetten.

Tillgänglighet: Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.