Våra bostäder under 800 år

2 mars kl 18.00-19.30

På den här föreläsningen får vi veta hur stockholmare och solnabor har bott från 1200-talet till vår egen tid? Ekonomiska och sociala skillnader har alltid spelat stor roll. Guiden och populärhistorikern Michael Karlsson föreläser om hur och varför bostadsstandarden har förändrats från Europas sämsta till den bästa.

Du är varmt välkommen!


Speltid: Föreläsningen pågår i 1 timme. Tid finns för frågeställning efteråt.

Åldersgräns: Ingen åldersgräns.

Biljetter: Vuxna 150 kr, Pensionärer/ Ungdomar 75 kr

Tider: Föreläsningen börjar kl 18.00. Kom i tid innan och fika, det ingår i biljetten.

Tillgänglighet: Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Guiden Michael Karlsson

Michael Karlsson är guide, populärhistoriker och föreläsare. En deltagare skrev efter en stadsvandring att ”jag vill ännu en gång tacka för en inlevelsefull, bildad och rolig guidning i dag”. Michael, varför tror du att du ofta får den här typen av respons? ”Mina stadsvandringar och föreläsningar är alltid en blandning av historia, arkitektur, konst, litteratur och stadsplanering. De är både breda och djupa. De långa sambanden och stora sammanhangen är viktiga, men det är ofta detaljerna som deltagare skrattar åt, funderar på och kommer ihåg.” Michael nämner också att varje föreläsning och stadsvandring utgör en fängslande berättelse med en tydlig start och ett tydligt slut där individer och händelser, som har betydelse för vår egen tid, får ta plats.

Läs mer om Michaels olika guidningar på hans hemsida.