Droppar i folkhavet
En utställning med Sam Westerholms skisser till minnesstenen över författaren Maria Sandel.


24 maj kl 17.00-18.00
Vernissage med Sam Westerholm och Kjersti Bosdotter, från Maria Sandelsällskapets styrelse. Vi bjuder på cider och lätt tilltugg. Fri entré.

Utställningen visas 23 maj - 6 juli
Mån-Tors 8.00-16.00, Fre 8.00-15.00
, lunchstängt 12-13. 
Avvikande öppettider: 23/6 8.00-12.00, Midsommar stängt 24-26/6.

Maria Sandel var Sveriges allra första kvinnliga arbetarförfattare. Hon föddes 1870 och dog 1927 endast 56 år gammal. Sandel skrev sex böcker varav fyra romaner och fick ett drygt femtiotal dikter publicerade i arbetarpressen. Hon skildrade framför allt arbetarkvinnornas vardagsslit och usla bostads- och levnadsförhållanden men även deras sammanhållning och solidaritet med varandra. Sandel var den enda av de svenska arbetarförfattarna som skrev om Storstrejkens verkningar.

 Hon blev välkänd under sin samtid men när trettiotalets arbetarförfattare slog igenom glömdes hon bort. Maria Sandel förblev ogift och bodde hela sitt liv på Kungsholmen i Stockholm tillsammans med sin mor. För att försörja sig arbetade båda kvinnorna med att sticka trikå i hemmet. Maria Sandel engagerade sig tidigt i den socialdemokratiska rörelsen och blev medlem i Stockholms Allmänna kvinnoklubb, och fick genom kvinnoklubben även kontakt med ”tolfterna”, men deltog sällan på deras sammankomster eftersom hon vid 25 års ålder drabbades av dövhet. Maria Sandel var en pionjär och en litterär föregångare till flertalet arbetarförfattare – både manliga och kvinnliga som t.ex. Maj Hirdman och förstås även till Moa Martinson som debuterade 1938 och vars böcker därefter kom ut i stora upplagor som spreds i hela landet.

När Maria Sandelsällskapet bildades 2011 var det för att på olika sätt lyfta fram Maria Sandels författarskap och göra det känt idag. 2019 fick konstnären och skulptören Sam Westerholm i uppdrag att utforma en minnesskulptur över Maria Sandel. Det blev en stor bildsten med ett drygt femtontal scener hämtade ur hennes liv och böcker. Minnesstenen fick titeln

Droppar i folkhavet

Dropparna återfinns som motiv på stenen. Skulpturen invigdes 17 september 2021 och är placerad i S:t Göransparken på Kungsholmen alldeles intill grunderna efter den nödbostadsbarack som Maria Sandel bodde i tillsammans med ett fyrtiotal arbetarfamiljer. Minnesstenen har donerats till Stockholm stad.

Under arbetet med utformningen av konstverket läste Sam Westerholm Maria Sandels noveller och romaner för att hitta inspiration och scener som skulle vara möjliga att hugga in i den grå-rosa granitstenen. När arbetet var slutfört hade han gjort ett stort antal skisser och de är dessa skisser som nu visas i den här utställningen. Många av dem kom aldrig att överföras till stenen, medan andra återfinns huggna i relief.

 

Sam Westerholm (f. 1947) är en välkänd svensk skulptör som har haft ett stort antal offentliga uppdrag. Han har bl.a. skapat den stora skulpturgruppen ”I arbete för arbete” som står placerad på Olof Palmes plats vid Järntorget i Göteborg och han har även gjort bildstenen och skulpturen av Ivar Lo-Johansson vid Tungelsta Centrum. Sam Westerholm har haft ett drygt 60-tal separatutställningar och deltagit i minst lika många samlingsutställningar genom åren. Hans konst finns representerad på en rad museer och offentliga institutioner i Sverige bl.a. på Statens Konstråd och i Porträttsamlingen på Gripsholms slott.Fri entré till utställningen.


Varmt välkomna!

Läs mer om Maria Sandel och Sam Westerholm (klicka på namnen).